Associació de Comerciants del Voltreganès
Enlloc com a casa
Avís Legal

Dades del propietari i responsable del lloc web: www.volt.cat

Associació de Comerciants del Voltreganès
Casa Forta del Despujol
Crtra. C-17 Km.70,4
08508 Les Masies de Voltregà (BARCELONA)
ESPANYA
Telèfon 938570028

C.I.F. G-63473359

Condicions d'ús
L’entrada i ús de la pàgina web www.volt.cat (d'ara endavant la Web) otorga la condició d'usuari al visitant de la web i implica la conformitat sense reserves per part de l'usuari d'aquestes condicions d’utilització del web. En cas de no acceptar aquesta condició, preguem no utilitzi aquesta web.

Cookies
La nostra web emmagatzema informació de les adreces IP dels ordinadors i utilitza cookies. Aquestes cookies són petits fitxers de text que contenen informació i que els llocs web envien a l'ordinador de l'usuari, quan està navegant per aquests, per tal de facilitar la navegació per la pàgina web així com per millorar els seus serveis,sense que pugui llegir dades del seu disc dur ni d’altres arxius cookies creats per altres prestadors de serveis. De totes maneres, pot denegar l’accés a tot tipus de cookies des del seu navegador dins l’opció del menú.

Obligacions dels Usuaris
L'usuari només pot utilitzar la Web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l'usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita per part de Associació de Comerciants del Voltreganès. Amb caràcter general els usuaris han d'estar sempre d'acord amb la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar la web de formes que puguin impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquesta.Així com dels seus béns o drets de, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer. Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior, durant l'ús del web, l'usuari està obligat a:
• Facilitar informació veritable sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre de la nostra pàgina web .
• No emmagatzemar,introduir o difondre mitjançant aquesta web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que pogués provocar danys a la Web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de volt.cat, de qualsevol altre usuari dels proveïdors de volt.cat o en general de qualsevol tercer.
• No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, o la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, o l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
• No efectuar activitats publicitàries o explotació comercial a través del web, i no utilitzar els continguts i la informació d’aquesta web per emetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades de tercers.
• No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de la web o de qualsevol dels serveis de la mateixa, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol forma.
• No destruir, alterar, ni utilitzar per al seu ús propi, inutilitzar o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics de volt.cat, proveïdors o tercers.
• No emmagatzemar o difondre mitjançant el Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel lectual, industrial o secrets empresarials de tercers.Com tampoc cap contingut del qual no disposes,de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers .

Protecció de dades personals
A través de la pàgina web de volt.cat no es recull cap dada personal sense el seu coneixement. D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999,LOPD, de protecció de dades de caràcter personal, el seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007 i la Llei 34/2002,LSSI, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que les seves dades personals estan incorporades en el fitxer campanyes, el responsable del qual és Associació de Comerciants del Voltreganès, seran objecte de tractament per a la gestió de les seves relacions com client i per a l’enviament de publicacions i comunicacions per correu postal i electrònic,sobre productes,serveis i ofertes de www.volt.cat. .No seran cedides,per a cap altre finalitat, a terceres persones sense el vostre consentiment o solament si una llei ho estableix. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició per petició escrita,acompayada de fotocòpia del seu DNI, dirigida a Associació de Comerciants del Voltreganès. Casa Forta del Despujol. Crtra. C-17 Km 70,4 de Les Masies de Voltregà (08508) Barcelona Espanya o bé al correu electrònic info@volt.cat .

Contacte
Per a qualsevol incidència relacionada amb l'ús de la web, es podrà contactar amb volt.cat
• A través del web (formulari de contacte)
• Correu electrònic (info@volt.cat)