Associació de Comerciants del Voltreganès
Enlloc com a casa
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’ article 18 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer denominat “Campanyes”, del que és responsable l’Associació de Comerciants del Voltreganès i seran objecte de tractament per a gestionar i mantenir la relació de prestació de serveis amb Associació de Comerciants del Voltreganès; no seran cedides a terceres persones públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició ,adjuntant còpia del seu DNI,adreçant-vos per correu postal a Crtra. C-17 Km 70,4 Casa forta del Despujol 08508 Les Masies de Voltregà, o per aquest correu electrònic info@volt.cat, indicant el motiu tal i com estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.